• Budowa dróg

 • Budowa lotnisk

 • Budowa indywidualna

 • Budowle specjalistyczne

  Działamy na rynku kompleksowej obsługi inwestycji specjalistycznych takich jak budowa dróg i mostów autostradowych, budowa farm wiatrowych, budowa i przebudowa lotnisk, umacnianie nabrzeży oraz wszelkich budowli hydrotechnicznych. Nasze usługi znalazły uznanie między innymi takich firm jak: Bilfinger Berger AG, Max Bogl Stiftung Co&KG, Max Bogl Polska, Aarsleff.

 • Przedstawicielstwo regionalne

  Wspomagamy podmioty zagraniczne przy zakładaniu oddziałów, spółek oraz zakładów o czym mogła się przekonać niemiecka spółka A+B Hides. Pomagamy firmom skoncentrować się na działaniach, na których się znają, a my załatwiamy resztę spraw organizacyjnych. Z nami nie musicie Pańśtwo odkrywać meandrów lokalnej administracji. Naszym atutem jest grupa mobilnych pracowników o dużym potencjale wiedzy i doświadczenia.

 • Zarządzanie projektami

  • Nadzór techniczny na realizacją prac,

  • Tworzenie struktur organizacyjnych projektów budowlanych,

  • Administracja kontraktem, w tym: monitorowanie postępu prac pod kątem terminów kontraktowych, korespondencja z Zamawiającym, Inżynierem i pozostałymi stronami, koordynacja i kontrola przygotowywania dokumentów kontraktowych (formularze, rysunki, dzienne raporty, harmonogramy prac),

  • Odbiory kontraktowe,

  • Doradztwo w zakresie prawa budowalnego, warunków kontraktu FIDIC,

  • Plany zapotrzebowania sprzętowego i materiałowego,

  • wybór dostawców i podwykonawców,

  • Gospodarka materiałowa,

  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

  • Obsługa inwestycji w okresie gwarancyjnym.

 • Finansowanie

  • Nadzór finansowy projektu, w tym: analizy przychodów i kosztów, bieżące analizy finansowe, uzgadnianie kont podwykonawców i dostawców,

  • Rozliczenia projektowe (miesięczne raporty, statystyki etc.)

  • Prowadzenie księgowości, gospodarka materiałowa, faktury sprzedaży,

  • Obmiary i rozliczenia miesięczne,

  • Przygotowywanie i negocjacje umów dostaw materiałów i podwykonawczych,

  • Doradztwo podatkowe,

  • Sprawozdawczość INTRASTAT,

  • Sprawozdawczość o zakresie korzystania ze środowiska,

 • Administracja

  • Doradztwo kontraktowe w oparciu o wymagania FIDIC, prawo budowlane, warunki kontraktowe.

  • Przygotowywanie polityki roszczeń i zmian.

  • Przygotowanie procedury obiegu dokumentów, wzorów druków, formularzy, pism, archiwizacja dokumentów.

 • Aktualności

 • Gorzów ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 20, 66-400 (w przebudowie)
  Chwalęcice ul.Partyzantów 28a, 66-415

 • Kontakt:
  Zarządzanie projektami:
  +48 693 405 625
  email: jz@procerto.pl

  Przedstwaicielstwa regionalne:
  +48 608 302 758
  email: procerto@procerto.pl


 • Zarządzanie finansami:
  +48 662 293 025
  email: kk@procerto.pl

  Sprawy administracyjne:
  + 48 501 774 094
  email: dtz@procerto.pl